Meranie zvukov z poškodených vstupných dverí

Account administrator 84.245.*.*
0 0
RE: meranie a stanovisko
meranie a stanovisko
Dobrý deň,
z poškodených vstupných dverí potravín /s.r.o./, ktoré sú priamo umiestnené v bytovom dome už viac ako 3 mesiace vychádza nepríjemný zvuk - buchot. Vždy pri otvorení a zatvorení dverí. Toto sa opakuje denne asi 100 krát v závislosti od počtu vstupujúcich kupujúcich. Zvuky sa prenášajú do obytných priestorov susediacich bytov cez okná, resp. konštrukciou domu. Opatrenia nápravy zo strany mesta a RÚVZ sú zatiaľ nedostačujúce. Majiteľ prevádzky bol na všetko písomne upozornený a argumentuje tým, že ,, dvere sú ťažké,,. Samozrejme sú pokazené - náš názor. Otázky:
1. Je možné v pracovnej dobe, orientačne od 07.30 do 08.30 hod uskutočniť meranie zvukov /vonku pred prevádzkou/ vychádzajúcich z poškodených dverí ?
2. Bude spracovaný odborný posudok hovoriaci o meraní a zároveň poukazujúci na konkrétne porušenie tej - ktorej právnej normy s tým, že tento posudok bude použiteľný na právne úkony /aj proti RÚVZ/ ?
3. Koľko by veľmi orientačne všetko stálo? jedná sa o mesto Trenčín
Ďakujem.
ivko

Merania v bytoch sa väčšinou vykonávajú ako merania z vnútorných zdrojov pre denný, večerný a nočný referenčný časový interval - čiže hlavne hluk súvisiaci s technologicko - technickým zabezpečením stavebných objektov (vykurovanie, klimatizácia, vedenia médií , elektrické zariadenia, výťahy atď.)  Keďže pri týchto meraniach sú prítomné veľmi nízke hladiny reziduálneho akustického tlaku (bežne pod 20 dB), treba zabezpečiť vyprázdnenie bytovej jednotky ( ľudia aj domáce zvieratá), aby nedochádzalo k nešpecifickým vplyvom pri meraní, samozrejme vypínajú sa všetky spotrebiče, odstavuje sa aj kúrenie, zastavia sa napr. aj kyvadlové hodiny .....

 

Samozrejme , je možné merať aj iné vplyvy, súvisiace s iným zabezpečením (napríklad  aj pokazené dvere susednej bytovej jednotky alebo inej prevádzky – potraviny), resp. hlukové udalosti súvisiace s činnosťou ľudí. Aj počas denného a večerného časového intervalu, tam je ale dosť podstatný problém s filtráciou nešpecifických zložiek a s prenikaním komunálneho vonkajšieho hluku. 

 

Posudzovaným deskriptorom je maximálna hladina hluku LAmax,p (vnútorné zdroje - napr. výťah, potrubné vedenie, garážové dvere alebo dvere všeobecne) a ekvivalentná hladina hluku (vonkajšie zdroje - napr. pozemná doprava). Meria sa s  multispektrálnou frekvenčnou analýzou, aby bolo možné špecifikovať prípadný tónový hluk či impulzné hlukové udalosti.  Posudzovaná hodnota pre impulzový hluk, ktorý vzniká činnosťou osobných výťahov, sa stanovuje pripočítaním korekcie K= (-7) dB k LAmax pre noc + vstupuje do toho ešte rozšírená neistota merania (U pri koeficiente rozšírenia 1,65). Ak sa preukáže prítomnosť diskrétnych nešpecifických zložiek (napr. tónový alebo impulzný hluk), k posudzovanej hodnote sa pripočítava korekcia K= (+5) dB. Rieši sa aj prítomnosť nízkofrekvenčného hluku (fluktujúce zložky do 50 Hz) a krivka audibility LHS. Urobí sa posúdenie súladu so špecifikáciou podľa platnej legislatívy. Výsledkom meraní je protokol, spracovaný odborne spôsobilou osobou. V prípade záujmu posielame podrobnú ponuku s cenovou kalkuláciou, ceny takýchto meraní začínajú ( pri jednom sledovanom bode pre jeden referenčný časový interval ) na hranici cca od 450,00 €.  

ivko 95.105.*.*
0 0
meranie a stanovisko

Dobrý deň,
z poškodených vstupných dverí potravín /s.r.o./, ktoré sú priamo umiestnené v bytovom dome už viac ako 3 mesiace vychádza nepríjemný zvuk - buchot. Vždy pri otvorení a zatvorení dverí. Toto sa opakuje denne asi 100 krát v závislosti od počtu vstupujúcich kupujúcich. Zvuky sa prenášajú do obytných priestorov susediacich bytov cez okná, resp. konštrukciou domu. Opatrenia nápravy zo strany mesta a RÚVZ sú zatiaľ nedostačujúce. Majiteľ prevádzky bol na všetko písomne upozornený a argumentuje tým, že ,, dvere sú ťažké,,. Samozrejme sú pokazené - náš názor. Otázky:
1. Je možné v pracovnej dobe, orientačne od 07.30 do 08.30 hod uskutočniť meranie zvukov /vonku pred prevádzkou/ vychádzajúcich z poškodených dverí ?
2. Bude spracovaný odborný posudok hovoriaci o meraní a zároveň poukazujúci na konkrétne porušenie tej - ktorej právnej normy s tým, že tento posudok bude použiteľný na právne úkony /aj proti RÚVZ/ ?
3. Koľko by veľmi orientačne všetko stálo? jedná sa o mesto Trenčín
Ďakujem.
ivko