Niektoré z našich posledných realizácií:

 • Akustická štúdia „Polyfunkčný dom Palúdzka“  Liptovský Mikuláš / január 2023
 • Automobilové opravovne MV SR, výroba evidenčných čísel, expozícia hluku v PP / február 2023
 • Akustická štúdia „Veterný park Hájske“  / SEPA-EIA, február 2023
 • Akustická štúdia „IBV  Sliač - Hájniky“  / SEPA-EIA, február 2023
 • Akustická štúdia „IBV  Nová ulica - Bacúch“  / vplyv blízkych priemyselných zdrojov, február 2023
 • MONDI SCP, a.s., Ružomberok, meranie expozície hluku v PP/PS16/PS17/ marec  2023
 • Akustická štúdia „Autoumyvárka MS Stará Turá“  vplyv blízkych stacionárnych zdrojov, apríl 2023
 • Akustická štúdia „Polyfunkčný objekt Stavmix Modra“  vplyv pozemnej dopravy, apríl 2023
 • MONDI SCP, a.s., Ružomberok, meranie expozície hluku v PP/ LCR / apríl  2023
 • Craemer Slovakia s.r.o., meranie expozície hluku v PP/ máj 2023
 • 5 mechanizovaný prápor Zvolen, meranie expozície hluku v PP / jún 2023-06-15
 • Kraftstrom Partners , s.r.o., Prešov, posúdenie vplyvu hlučnosti LNG / CNG na adm. budovu / jún 2023
 • CIPI, s.r.o., Ružomberok, meranie expozície hluku v PP/ jún 2023
 • MOSR / ÚVN, meranie expozície hluku v PP na všetkých rotách RL prieskumu v SR, jún 2023
 • NEALKO ORAVAN spol. s.r.o., meranie expozície hluku v PP, júl 2023
 • MA-PE s.r.o., Partizánska Ľupča, meranie expozície hluku v PP, júl 2023
 • IBV Graniar, Banská Bystrica, meranie imisií hluku vo vnútornom prostredí, august 2023
 • Akustická štúdia IBV Záhrada, Liptovský Mikuláš, september 2023
 • Vibro - akustická – JONA, s.r.o., Bušovce, vplyv priem. parku na obytnú výstavbu, september 2023
 • VICTORY PORT, Liptovský Mikuláš – sreening imisií hluku tepelných čerpadiel, september 2023
 • MOSR – ÚVN Ružomberok, meranie expozície hluku v PP/ október 2023
 • G&G filtration, s.r.o. , Lipt. Mikuláš, meranie expozície hluku v PP/ október 2023
 • Lemon Trade, s.r.o., Nižná, meranie expozície hluku v PP/ október 2023
 • Ideálne domy s.r.o., Žilina , meranie imisií hluku vo vnútornom prostredí, november 2023
 • Akustická štúdia Výroba a predaj nábytku – Drevo Styl, Leopoldov / november 2023
 • MONDI SCP, a.s., Ružomberok, meranie expozície hluku v PP/ Veľké, Malé formáty / november  2023
 • TITAN Tatraplast s.r.o., Ružomberok, meranie expozície hluku v PP/ november  2023
 • Akustická štúdia Samoobslužná autoumyváreň, Šamorín / december 2023
 • Akustická štúdia Bytový komplex Jána Pavla II, Prešov / architekti sk, január 2024
 • Akustická štúdia Obytné budovy s polyfunkčným parterom COOP LM“, L. Mikuláš / január 2024
 • SWOT r.o., Levice , meranie imisií hluku vo vnútornom prostredí L. Hrádok , január 2024
 • Akustická štúdia Ubytovací dom – areál Texicom, Ružomberok / február 2024
 • Akustická štúdia Čerpacia stanica Liptovský Trnovec / február 2024
 • MOSR / ÚVN – meranie expozície hluku – obsluha systémov MANTINS a LUR / február 2024
 • DANUCEM a.s. / EKOS PLUS – akustická štúdia – Hala zmiešavacej stanice, Cementáreň / február 2024
 • Austrotherm s.r.o., Bratislava – meranie expozície hluku v pracovnom prostredí / marec 2024
 • MONDI SCP a.s., Ružomberok – Nový papierenský stroj PM19 – expozícia hluku / marec 2024
 • Akustická štúdia Stavebný objekt pre potreby magnetickej rezonancie, LNsP Lipt. Mikuláš / apríl 2024