Reklamné oznámenie
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
BAKA NATUREhttps://www.bakanature.comhrejivé vankúše na oddych či spánok, jedinečné ľanové výrobky pre útulný domov, ľanové drobnosti
LyžiarSK LYŽIARSKE POTREBY SEREĎhttps://www.lyziar.skESHOP LYŽIAR.SK SEREĎ, BAZÁR-POŽIČOVŇA-SERVIS; LYŽIARSKE POTREBY SEREĎ, KASÁRENSKÁ 3008/59 SEREĎ

Odborné spôsobilosti


  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov ŽP a PP na účely   posudzovania ich možného vplyvu na zdravie podľa zákona č. 355/2007 Z.z. v znení zákona 103/2015 Z.z. a neskorších predpisov    ODD7893/2010(ÚVZSR)
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov ŽP a PP na účely   posudzovania ich možného vplyvu na zdravie podľa zákona č. 355/2007 Z.z. v znení zákona 103/2015 Z.z. a neskorších predpisov    ODD7892/2010 (ÚVZSR)
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre účely posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona  č. 24/2006 Z.z. v znení nesk. predpisov č. 560/2011/OEP (MŽPSR)