Reklamné oznámenie
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.

Veronika 84.245.*.*
0 0
Meranie hluku v obytnej zóne

Dobrý deň,
je možné merať hluk v súkromnej zóne? Je možné nechať meracie prístroje na dlhšiu dobu?

ADMIN : Samozrejme, ide o bežný výkon meraní. Ak pôjde o hodnotenie vo vonkajšom prostredí v obytnej zóne, posudzovaným deskriptorom sú ekvivalentné hladiny hluku pre príslušný referenčný časový interval deň-večer-noc. Hodnotia sa parciálne jednotlivé zložky komunálneho hluku - pozemná, železničná, letecká a lodná doprava, ako aj iné, stacionárne, resp. priemyselné zdroje. Prípustné hodnoty pre jednotlivé kat. územia I. - IV nájdete v prílohe vyhl. MZSR č. 549/2007 Z.z. v znení nesk. prepisov, ktorú dohľadáte napr. na www.epi.sk. Meracia aparatúra je inštalovaná na čas nevyhnutný k relevantnému vyhodnoteniu fyzikálneho faktoru prostredia: 0 - 24 hod monitoring.

Naposledy upravil Account administrator 08/11/2020 10:25:58