Renata Tóthová 78.99.*.*
0 0
Prosba

Dobrý deň, chcem sa informovať pre súkromné meranie hluku v byte, je taká možnosť?

Veronika 84.245.*.*
0 0
Meranie hluku v obytnej zóne

Dobrý deň,
je možné merať hluk v súkromnej zóne? Je možné nechať meracie prístroje na dlhšiu dobu?

ADMIN : Samozrejme, ide o bežný výkon meraní. Ak pôjde o hodnotenie vo vonkajšom prostredí v obytnej zóne, posudzovaným deskriptorom sú ekvivalentné hladiny hluku pre príslušný referenčný časový interval deň-večer-noc. Hodnotia sa parciálne jednotlivé zložky komunálneho hluku - pozemná, železničná, letecká a lodná doprava, ako aj iné, stacionárne, resp. priemyselné zdroje. Prípustné hodnoty pre jednotlivé kat. územia I. - IV nájdete v prílohe vyhl. MZSR č. 549/2007 Z.z. v znení nesk. prepisov, ktorú dohľadáte napr. na www.epi.sk. Meracia aparatúra je inštalovaná na čas nevyhnutný k relevantnému vyhodnoteniu fyzikálneho faktoru prostredia: 0 - 24 hod monitoring.

Naposledy upravil Account administrator 08/11/2020 10:25:58