Reklamné oznámenie
Účtovníctvo Žilinahttps://www.alexis-consult.skPodvojné, jednoduché účtovníctvo Žilina, daňové priznanie, poradenstvo, živnostníci, účtovník
YOLOPET krmivo pre vašich psíkovhttps://www.yespes.skPredaj českého prémiového krmiva, unikátka technológia sušenia mrazom, vysoký podiel mäsa
Mastermont - stavebná spoločnosťhttps://www.mastermont.skmonolitické stavby Žilina, rodinné domy, ploty, tesárske konštrukcie, DOKA, PERI

Igor 185.140.*.*
0 0
Hluk v bytovke z nového tepelného cerpadla.

Dobrý deň.
V bytovom dome s 8 vchodmi a 80 bytmi bola dodatočne zabudovaná recyklácia vzduchovymi čerpadlami. Tieto sú umiestnené v spoločných priestoroch pod schodami na chodbe jedného vchodu bytovky v novopostavej miestnosti. Prevádzka TČ spôsobuje hluk ktorý sa prejavuje pred miestnosťou s TČ, na chodbe a prenáša sa aj do najbližších bytov. Zasahuje to aj môj byt. Čerpadlá idú trvalo a v byte to počuť cez deň ale hlavne v noci. Hluk sa mení v závislosti od počtu zapnutých čerpadiel.
Prosím vás, aké povolenia sú potrebne pred spustením TČ, aké normy sa musia dodržať, aká je povolená norma hluku na chodbe a v bytoch. Kto to má merať?

Ďakujem pekne.
Prajem krásny deň.

Admin 188.123.*.*
0 0
RE: Info
Info
Dobrý deň, hygiena mi dala ako podmienku vypracovať na podnik objektivizaciu hluku koly akciám s hudobnou produkciou, prosím vás aký je cenník tejto služby? Ďakujem pekne za odpoveď

....úplne najťažšie objektivizácie hluku, keď treba parciálne posúdiť hluk z hudobnej produkcie a odstrániť nešpecifické vplyvy okolitého komunálneho hluku. Takéto merania sa robia väčšinou kontinuálne počas celého priebehu trvania hlukovej udalosti, aby bola zvolená objektívna expozícia hluku za posudzovaný referenčný časový interval. 
Merania a objektivizácia hluku z hudobných produkcií sa v 90 % prípadov vykonávajú pre nočný referenčný časový interval (22.00 hod - 06:00 hod), posudzovaným deskriptorom je ekvivalentná hladina hluku (čiže energeticky priemerovaná hodnota), nie jednotlivá náhla hluková udalosť. Referenčný bod (bod ku ktorému sa vzťahuje posúdenie hluku) je väčšinou pred najviac exponovanou fasádou najbližšieho obytného domu k priestorom, kde hudobná produkcia prebieha. 
Výsledkom merania je protokol o meraní imisií hluku, kde v závere je posúdenie súladu výsledkov so špecifikáciou (či sú alebo nie sú prekročené prípustné hodnoty hluku danej legislatívnym predpisom).
Cena za službu je rôzna, kalkulácia je možná až po zadefinovaní presného rozsahu a charakteru merania.

Martin 185.165.*.*
0 0
Info

Dobrý deň, hygiena mi dala ako podmienku vypracovať na podnik objektivizaciu hluku koly akciám s hudobnou produkciou, prosím vás aký je cenník tejto služby? Ďakujem pekne za odpoveď