Reklamné oznámenie
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.

Admin 188.123.*.*
0 0
RE: Info
Info
Dobrý deň, hygiena mi dala ako podmienku vypracovať na podnik objektivizaciu hluku koly akciám s hudobnou produkciou, prosím vás aký je cenník tejto služby? Ďakujem pekne za odpoveď

....úplne najťažšie objektivizácie hluku, keď treba parciálne posúdiť hluk z hudobnej produkcie a odstrániť nešpecifické vplyvy okolitého komunálneho hluku. Takéto merania sa robia väčšinou kontinuálne počas celého priebehu trvania hlukovej udalosti, aby bola zvolená objektívna expozícia hluku za posudzovaný referenčný časový interval. 
Merania a objektivizácia hluku z hudobných produkcií sa v 90 % prípadov vykonávajú pre nočný referenčný časový interval (22.00 hod - 06:00 hod), posudzovaným deskriptorom je ekvivalentná hladina hluku (čiže energeticky priemerovaná hodnota), nie jednotlivá náhla hluková udalosť. Referenčný bod (bod ku ktorému sa vzťahuje posúdenie hluku) je väčšinou pred najviac exponovanou fasádou najbližšieho obytného domu k priestorom, kde hudobná produkcia prebieha. 
Výsledkom merania je protokol o meraní imisií hluku, kde v závere je posúdenie súladu výsledkov so špecifikáciou (či sú alebo nie sú prekročené prípustné hodnoty hluku danej legislatívnym predpisom).
Cena za službu je rôzna, kalkulácia je možná až po zadefinovaní presného rozsahu a charakteru merania.

Martin 185.165.*.*
0 0
Info

Dobrý deň, hygiena mi dala ako podmienku vypracovať na podnik objektivizaciu hluku koly akciám s hudobnou produkciou, prosím vás aký je cenník tejto služby? Ďakujem pekne za odpoveď